STAWIAMY NA JĘZYKI! eTWINNING W NASZEJ SZKOLE

W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowana jest innowacja dotycząca nauki języka angielskiego pt.” Rozwijanie kompetencji językowych za pomocą współczesnych narzędzi komunikacyjnych”. Autorem innowacji jest nauczycielka języka angielskiego Sabina Ogrodowska. Grupą docelową innowacji są uczniowie klas IV – VIII.

Niniejsza innowacja ma na celu stworzenie możliwości wykorzystania narzędzi bliskich uczniom takich jak telefon, komputer, Internet w procesie nauki języka, co niewątpliwie zwiększy atrakcyjność wykonywanych działań oraz motywację uczniów do pracy nad projektem. Podstawowym działaniem w ramach innowacji jest udział w europejskim programie współpracy szkół eTwinning, w ramach którego uczniowie współtworzą projekt z uczniami ze szkół w Portugalii, Hiszpanii i Finlandii. Poprzez prace metodą projektu uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności w zakresie słuchania, czytania i pisania, jak również umiejętność mówienia, poprzez nagrywanie swoich wypowiedzi w formie słuchanek lub filmików, oraz rozmów na żywo z uczniami z innych szkół za pomocą Skype’a. Dodatkowo innowacja ma za zadanie uatrakcyjnić sposób odrabiania prac domowych, poprzez wykorzystanie ciekawych aplikacji do tworzenia gier i zadań „online”. Stąd prośba do rodziców uczniów klas starszych o dostęp do aplikacji LearningApps.com, na której dzieci rozwiązują podane przez nauczyciela zadania domowe, jak również tworzą własne.

Spodziewamy się, że powyższa innowacja przyniesie wiele pozytywnych efektów, takich jakich wzrost motywacji do nauki języka angielskiego, poznanie różnych metod uczenia się języka obcego, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wzrost umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnym oraz zniwelowanie leku oraz zahamowań w posługiwaniu się językiem angielskim.