Angielski inny niż zwykle

Ostatnio na lekcji języka angielskiego pierwszoklasiści bardzo się zdziwili, kiedy za biurkiem zobaczyli uczennicę klasy 5- Natalię Makiolę, która przygotowała dla nich lekcje kulturową o Wielkiej Brytanii, dostosowaną do ich wieku i możliwości. Natalia jest wielką pasjonatka nauki języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych. Pomimo młodego wieku posługuje się językiem angielski zupełnie swobodnie i bardzo pewnie czuje się przy tablicy jako nauczyciel. Pierwszoklasiści byli bardzo zaciekawieni tematem i aktywnie brali udział w zajęciach. Z pewnością czekają na więcej takich lekcji.