Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa, zwany także Dniem Kolorowej Skarpetki.

Choć większość ten dzień kojarzy się z pierwszym dniem wiosny, jest to także dzień zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa. Skarpetki nie do pary nawiązują do niedopasowania, z jakim zmagają się osoby z tym zaburzeniem genetycznym.

21.03 nie jest przypadkową datą – nawiązuje do obecności u osób z zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów.

Pani Magda i pani Edyta przygotowały zajęcia związane z tym „świętem”.