Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/20

Odbiór świadectw będzie się odbywał zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i bardzo prosimy o skrupulatne przestrzeganie wyznaczonych ram czasowych. Wszyscy uczniowie zobowiązani są mieć maseczki a w kolejce po świadectwo należy zachować odstęp minimum 2m.

Odbiór świadectw będzie się odbywał w następujących miejscach:

I wejście-od podwórka (to którym zawsze wchodzimy do szkoły):

7:30-7:45 klasa IV

9:15-9:45 klasa II

9:50-10:00 klasa VII (numery z dziennika od 1 do 5)

10:00-10:15 klasa VII (numery z dziennika od 6 do 12)

II wyjście-od podwórka

9:15-9:30 klasa V (numery z dziennika od 1 do 6)

9:30-9:45 klasa V (numery z dziennika od 7-13)

9:50-10:00 klasa VI (numery z dziennika od 1 do 5)

10:00-10:15 klasa VI (numery z dziennika od 6 do 11)

10:15-10:30 klasa VI (numery z dziennika od 12 do 17)

III wejście-od ulicy

9:15 – klasa I – grupowe zakończenie w sali nr 6

11:00 – klasa VIII – grupowe zakończenie w sali nr 6

klasa III – ustalone z wychowawcą