Mechanika

Doświadczenia uczniów wykonane w roku szkolnym 2020/2021, ilustrujące zasady dynamiki Newtona

I Zasada Dynamiki Newtona

Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się , to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Siły równoważą się gdy mają: 1. tę samą wartość 2. ten sam kierunek 3. ten sam punkt przyłożenia 4. przeciwne zwroty

Bezwładność ciała to cecha, która sprawia, że ciało  „chce” zachować swój dotychczasowy stan: chce pozostać w spoczynku, jeśli do tej pory było w spoczynku i poruszać się, jeśli było w ruchu.

Miarą bezwładności jest masa ciała.

Autorem zdjęć i filmów jest Marcel Komor z klasy VII

Dlatego podróżując samochodem tak ważne jest zapinanie pasów!

Filmy ilustrujące bezwładność ciał:

Bezwładność – maskotki – przyspieszanie (M. Komor)
Bezwładność – maskotki – hamowanie (M. Komor)
śnieg – przyspieszanie (M. Komor)
Śnieg – hamowanie (M. Komor)
Bezwładność butelki – hamowanie (M. Komor)
Bezwładność cieczy w butelce – hamowanie (M. Komor)

Doświadczenie 1. Wyjmij obrus spod zastawy.

Wykonaj samodzielnie!

Na stoliku nakrytym obrusem postaw naczynie wypełnione wodą. Następnie pociągnij energicznie kartkę i zobacz jak zachowa się szklanka?

Bezwładność szklanki z wodą (M.Komor)

Jak nabierzesz wprawy to możesz wyciągnąć obrus, zostawiając wszystko na stole!

(M.Komor)

Doświadczenie 2. Wrzuć monetę do środka pojemnika nie dotykając jej. Aby tego dokonać musisz położyć ją na pasku papieru, nad otworem pojemnika i podobnie jak w poprzednim doświadczeniu gwałtownie wyciągnąć papier. Moneta „zechce zostać” tam, gdzie była, a paska papieru podtrzymującego ją nie będzie! Zatem wpadnie do środka.

Bezwładność monety (M.Komor)