O szkole

Trzy razy od początku…

Do 1880 roku ochodzkie dzieci uczyły się
w starej szkole w odległymo ok.3 km Pucniku. W 1881 roku w nowym budynku w Ochodzach otwartoKatolicką Szkołę Elementarną, w której rozpoczęło naukę 94 uczniów.Uroczyste poświęcenie szkoły odbyło się 3 października 1901 r.W sierpniu 1945 r. Helena Zdrojewska poprowadziła pierwszy kurs językapolskiego. We wrześniu kierownikiem szkoły został Paweł Gleńsk.Uchwałą Rady Gminy z dn. 30 maja 2005r. Publiczna Szkoła Podstawowa zostaje zlikwidowana …

…30 czerwca 2005 r., uwzględniając wniosek Zarządu Stowarzyszeniana Rzecz Rozwoju Wsi Ochodze i pozytywną opinię Opolskiego KuratoraOświaty, Wójt Gminy Komprachcice Paweł Smolarek zezwolił na założeniei prowadzenie Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowejw Ochodzach.1 września 2005 r. uczniowie rozpoczęli naukę w Publicznej StowarzyszeniowejSzkole Podstawowej w Ochodzach.