Podziękowanie

Człowiek tyle jest wartile może dać drugiemu człowiekowi

Św. Jan Paweł II

Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Gronu Pedagogicznemu, a zwłaszcza inicjatorce p. Bożenie Koniecznej za zorganizowanie na terenie naszej szkoły akcji charytatywnej dla Patrysia Radwańskiego. Swoje podziękowania pragnę również przekazać Rodzicom, uczniom oraz wszystkim mieszkańcom Ochódz za aktywne włączenie się w zbiórkę pieniędzy na leczenie śmiertelnie chorego chłopca. Dzięki zaangażowaniu proboszcza naszej parafii, a jednocześnie nauczyciela naszej szkoły – ks. Erwina Kuzaja, udało nam się również przeprowadzić zbiórkę pieniędzy przy ochodzkim kościele. Dziękuję za zaangażowanie, okazane serce i zrozumienie.

Henryk Wrześnewski