Przerwa na czytanie i zdrowe śniadanie

Od listopada klasy 1-3 rozpoczęły projekt czytelniczy, który polega na spędzaniu drugiej przeryw na słuchaniu opowiadania czytanego przez nauczycieli, psychologa szkolnego oraz panią dyrektor. Projekt ma na celu wyrobienie nawyku czytania, który pozytywnie wpłynie na proces uczenia się uczniów.

W czasie przerwy uczniowie jedzą zdrowe śniadanie. Natomiast 10 minut trzeciej lekcji przeznaczają na ciche czytanie we własnych salach wybranych przez siebie książek, czasopism, komiksów. Również nauczyciel ma swoje 10 minut książkowego relaksu.