Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Corocznie 2 kwietnia obchodzony jest Dzień Świadomości Autyzmu. Kolorem niebieskim wyraziliśmy swoją solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem. Włączając się w kampanię, na zajęciach poruszaliśmy tematy związane z budowaniem akceptacji i wspieraniem działań na rzecz osób ze spektrum.