Usługi stomatologiczne dla uczniów PSSP w Ochodzach

Świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego oraz korzystania z gabinetu dentystycznego dla uczniów Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Ochodzach

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) 29 października 2019 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Ochodze jako organ prowadzący Publiczną Stowarzyszeniową Szkołę Podstawową w Ochodzach, zawarło Porozumienie z Panią Jolantą Jednaki prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatny Gabinet Stomatologiczny Jolanta Jednaki, ul. Ks. B. Bilińskiego 2, 46-070 Komprachcice (tzw. Podmiot Leczniczy).

Porozumienie określa sposób organizacji świadczenia przez Podmiot leczniczy świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego oraz korzystania z gabinetu dentystycznego, w którym świadczenia te będą wykonywane, na rzecz dzieci i młodzieży będącej uczniami w szkole, dla których organem prowadzącym jest stowarzyszenie. Podmiot leczniczy zapewnia wykonywanie świadczeń z zakresu:

1) świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2) profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.), w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;

3) współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły, dla których zawierane jest Porozumienie, w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów i młodzieży.