Wizyta strażaków

Takie wizyty strażaków lubimy – gdy przyjeżdżają nie gasić pożar, a rozpalać… zainteresowanie dotyczące zawodu. Panowie Marek Heince i Krzysztof Chromiec – strażacy z OSP Ochodze w ciekawy sposób przybliżyli uczniom specyfikę pracy strażaka, jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że praca strażaka polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, klęsk żywiołowych i innych niebezpiecznych wydarzeń. Strażacy zapoznali uczestników spotkania z sytuacjami, w których należy powiadomić straż pożarną oraz z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru.

Dla klas pierwszych była to również okazja do podsumowania lektury „Jak Wojtek został strażakiem” autorstwa Czesława Janczarskiego.