Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski PSSP Ochodze

EMILIA PANUSZ – przewodnicząca

ELIZA HENEK- zastępca

mgr Sabina Ogrodowska – opiekun samorządu