Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski PSSP Ochodze

WIKTORIA WYSTRACH – przewodnicząca

JULIA GALA – zastępca

ANTONINA PROSZKOWIEC – sekretarz

mgr Daniela Walecko – opiekun samorządu