Fizyka w doświadczeniach

Zapraszamy do wspólnego „oswajania” fizyki poprzez wykonywanie doświadczeń,  zwłaszcza tych  z wykorzystaniem przedmiotów i materiałów codziennego użytku.

Nie zgadzamy się z obiegową opinią, wypowiadaną przez dużą część społeczeństwa, że jest to przedmiot nudny, trudny, nieciekawy i nikomu niepotrzebny!

Pokazujemy fizykę  w zabawkach, w  kuchni,  medycynie, sporcie, poezji, malarstwie  i otaczających nas zjawiskach. Jesteśmy przekonani, że znajomość tego przedmiotu pozwala na łatwiejsze i bezpieczniejsze życie! Mamy nadzieję, że zdjęcia doświadczeń wykonanych przez Uczniów naszej szkoły zachęcą Was do zaprzyjaźnienia się z tym przedmiotem.

Krystyna Raczkowska-Tomczak