Dla rodziców

KLAUZULA INFORMACYJNA – nauczanie na odległość

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 
w roku szkolnym 2023-2024


02.11.2023 r.

22.12.2023r.
02.05.2024 r.
14.05.2024 r. –
egzamin ósmoklasisty
15.05.2024 r.
– egzamin ósmoklasisty
16.05.2024 r.
– egzamin ósmoklasisty
17.05.2024 r. 31.05.2024 r.

Terminarz spotkań konsultacyjnych dla rodziców
na rok szkolny 2019/2020 

10.09.2019 r. godz. 17.00
zebranie ogólne
18.11.2019 r. godz. 16.30
konsultacje indywidualne dla zainteresowanych rodziców
27.01.2020 r. godz. 17.00
zebranie ogólne
16.03.2020 r. godz. 16.30
konsultacje indywidualne dla zainteresowanych rodziców
18.05.2020 r. godz. 16.30
konsultacje indywidualne dla zainteresowanych rodziców

Terminy spotkań w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie
z tygodniowym wyprzedzeniem oraz powiadomieniem.
W miarę potrzeby rodzic może się konsultować z wychowawcą
lub nauczycielem przedmiotu, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z sekretariatem szkoły.
W przypadku pilnych spraw dotyczących różnych aspektów pracy szkoły mogą być zwoływane zebrania doraźne.

Spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym

Zapraszamy rodziców do kontaktu
z pedagogiem szkolnym:

w poniedziałki w godz. 09:25-10:30

we wtorki w godz. 7:45-09:35; 10:20-11:30

Bądź w innych dogodnych dla Państwa godzinach-po umówieniu spotkania przez sekretariat szkoły.

Zapraszamy rodziców do kontaktu
z psychologiem szkolnym:

w poniedziałki w godz. 14:00-16:00

we wtorki w godz. 07:00-10:00


Bądź w innych dogodnych dla Państwa godzinach-po umówieniu spotkania przez sekretariat szkoły.

Dokumenty do pobrania