Europejski Dzień Języków Obcych

Co roku, 26 września w całej Europie podkreślamy jakie znaczenie mają języki europejskie i dlaczego warto się ich uczyć. Rada Europy ustanowiła to święto w 2001 w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, oraz podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie Europy. W naszej szkole z tej okazji został dziś zorganizowany szkolny konkurs wiedzy o językach i krajach europejskich. Chętni uczniowie z klas 4-8 odpowiadali na pytania rozwiązując quiz w formie interaktywnej za pomocą aplikacji Kahoot. Najlepsi w tej dziedzinie okazali się nasi ósmoklasiści, Piotr Horak wraz z Adamem Chromcem zajęli 1 miejsce, a tuż za nimi na miejscu 2 uplasowali się Maksymilian Żurawski i Igor Rybak. Równie zaszczytne 3 miejsce zajęła Sandra Kubiak z kl. 6.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę